مقالات

معاونت فضای مجازی
تعداد نمایش : 10950

» آموزش مكاتبه‌ای معارف مهدویت
با توجه به اهميت و ضرورت مباحث مهدويت، مركز تخصصي مهدويت با هدف ترويج و گسترش معارف مهدويت، ........
1392.9.17

» آموزش مجازی معارف مهدویت
با توجه به اهميت و ضرورت مباحث مهدويت، مركز تخصصي مهدويت با هدف ترويج و گسترش معارف مهدويت در ........
1392.9.17

» دایرة المعارف الكترونیكی روایات مهدوی
 پروژه دایرة المعارف روایات مهدوی برای تسهیل  در امر تحقیق و پژوهش طراحی گردیده و هدف آن جمع آوری و ........
1392.9.17

بخش اداری
قسمت اداری
نام کاربري :
رمز عبور :
منشورات مهدویت