<h1 style="text-align: right;"><span style="font-size: large; font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;">حلول ماه رمضان مبارك</span></h1>
سطح 4
  صفحه اول -> اخبار
چاپ صفحه
ارسال صفحه براى دوستان
سطح 4
تعداد نمایش : 163

آزمون كتبی سطح 4 مركز تخصصی مهدویت با موفقیت به پایان رسید و 16 نفر حائز رتبه برتر شدند كه از آنها برای مصاحبه دعوت به عمل آمد، و در هفته گذشته از بین 21 نفر دعوت شده به مصاحبه علمی 9 نفر انتخاب شده و به عنوان قبول شدگان سطح 4 مركز معرفی شدند.

بخش اداری
قسمت اداری
نام کاربري :
رمز عبور :
<h1 style="text-align: right;"><span style="font-size: large; font-family: &quot;book antiqua&quot;, palatino;">حلول ماه رمضان مبارك</span></h1>
منشورات مهدویت