دفاع از پایان نامه بررسی تطبیقی علائم ظهور مهدی (عج)و مسیح(ع) برگزار شد
  صفحه اول -> معاونت آموزش
چاپ صفحه
ارسال صفحه براى دوستان
دفاع از پایان نامه بررسی تطبیقی علائم ظهور مهدی (عج)و مسیح(ع) برگزار شد
تعداد نمایش : 9393


جلسه دفاعیه از پایان نامه بررسی تطبیقی علائم ظهور مهدی و مسیح در مركز تخصصی مهدویت برگزار گردید.
پایان نامه بررسی تطبیقی علائم ظهور به نگارش جناب آقای حجت الله رجبی از دانش آموختگان مركز تخصصی مهدیت و برای سطح سه نگاشته شده است.
این پایان نامه به استاد راهنمایی ححت الاسلام و المسلمین احمدی میانجی و مشاوره حجت الاسلام ربانی و داوری جناب حجت الاسلام صادق نیا با نمره عالی دفاع شد.
در این پایان نامه نگارنده به بررسی و تطبیق علائم و نشانه های ظهور منجی در دو دین اسلام و مسیحیت می پردازد؛ در بخش اول كه كلیات این پایان نامه می باشد نگارنده به تبیین منجی و رسالت های او ف و شیوه تحقیق و مبانی نظری پژوهش اشاره كرده است ؛ بخش دوم پایان نامه به ظهور و نشانه های ظهور از دیدگاه اسلام اختصاص یافته است؛ بحث منجی گرایی وابعاد گوناگون آن در مسیحیت بخش سوم پایان نامه می باشد.
بخش چهارم و پایانی این پایان نامه كه هدف اصلی و نهایییی از مباحث مطرح شده می باشد به تطبیق و مقایسه علائم و نشانه های ظهور منجی در دو دین اسلام و مسیحیت اختصاص یافته است .

منشورات مهدویت