برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه منجی در دیدگاه اندیشمندان غربی
  صفحه اول -> معاونت آموزش
چاپ صفحه
ارسال صفحه براى دوستان
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه منجی در دیدگاه اندیشمندان غربی
تعداد نمایش : 9214

جلسه دفاعیه از پایان نامه منجی در دیدگاه اندیشمندان غربی در مركز تخصصی مهدویت برگزار گردید.
پایان نامه منجی در دیدگاه اندیشمندان غربی به نگارش جناب رضا مرادی خلیفه از دانش آموختگان مركز تخصصی مهدیت و برای سطح سه نگاشته شده است.
این پایان نامه به استاد راهنمایی دكتر سید رضی موسوی گیلانی و مشاوره دكتر صادق نیا تدوین شده  است.
در این پایان نامه نگارنده سعی كرده است تا ضمن تحلیل و تبیین اندیشه برخی از متفكران غربی در خصوص آینده تاریخ، دیدگاههای انحطاط و تكامل گرا را از منظر یكی از برجسته ترین دیدگاه های تكامل گرایی اسلامی ، یعنی آموزه شیعی مهدویت ، نقد و بررسی نماید .

منشورات مهدویت